Luonto kaikille -hankkeen pilottivaiheessa etsitään erityisryhmille toimivia luontomatkailuratkaisuja

Pyörätuolilaisia kalastamassa laiturilla

Luonto kaikille -hankkeessa siirrytään pilottivaiheeseen. Hankkeessa pyritään lisäämään Päijät- ja Kanta-Hämeen luontomatkailualan yrityksien osaamista esteettömyys- ja saavutettavuusasioissa. Tämän tavoitteen toteutumisessa tärkeässä roolissa ovat vuoden 2019 ja kevään 2020 aikana toteutettavat eräretkeilyyn ja kalastukseen liittyvät pilottitapahtumat, joita on suunnattu eri kohderyhmille.

– Pilottien järjestämiseen on saatu mukaan monipuolinen joukko luontomatkailualan yrityksiä ja eräoppaita. Pilottien tarkoituksena on testata, miten hyvin heidän osaamisensa erityisalue soveltuu erityyppisten erityisryhmien kanssa toimimiseen. Eli yksi pilottien ydinasioista on saada palautetta osallistujilta, jotta yritykset pystyvät kehittämään luontomatkailupalvelujaan erityisryhmien tarpeisiin sopivaksi, selvittää Luonto kaikille -hankkeen projektipäällikkö Petri Rissanen.

Ensimmäinen pilotti on ohjelmassa jo kesäkuun alussa, kun luonto- ja eräopas Mika Railo järjestää retkeilykurssin näkövammaisille nuorille Evon retkeilyalueella Kanta-Hämeessä. Näkövammaisten liiton nuorisotoimen organisoimalla retkellä yövytään maastossa ja käydään läpi luonnon monimuotoisuutta eri aistien avulla. Pohditaan mm. pystyykö haju- ja kuuloaistien pohjalta huomaamaan luontotyypin muutoksen vaelluksen aikana.

Loppukesän ja alkusyksyn aikana järjestetään 6–7 pilottia mm. selkäydinvammaisille ja amputoiduille henkilöille sekä vaikeavammaisten lasten perheille. Kevään 2020 aikana tulee ohjelmassa olemaan vielä kolme pilottia. Petri Rissasen suunnitelmissa on ainakin kehitysvammaisille henkilöille suunnattu retki.

LUKA-hankkeen varmistuneet pilotit vuodelle 2019

7.–9.6. Näkövammaisten nuorten retkeilykurssi, Evon retkeilyalue

  • Yhteistyössä Näkövammaisten liiton nuorisotoimen sekä luonto- ja eräopas Mika Railon kanssa. Reittisuunnitelma, turvallinen vaeltaminen, majoittuminen, retkiruokailu, maastossa yöpyminen, luonnontuntemustietoutta.

16.7. Luontoaistimuspilotti CP-liiton sopeutumisvalmennuskurssilla, Moijalan kurssikeskus, Hattula

  • LuontoLeena järjestää CP-liiton sopeutumisvalmennuskurssin (12.–18.7.) yhteydessä yhden päivän pilotin luontoaistimuskonseptista ja matalan kynnyksen retkeilystä. Tarkoitus järjestää CP-liiton kanssa laajempi pilotti keväällä 2020.

8.–11.8. Selkäydinvammaisten Akson ry:n luontopilotti, Evon Rahtijärvi

  • Yhteistyöyrityksinä Aksonin pilotissa ovat Adventuristo, Seastar ja Rikas luonto sekä eräopas Raija Vuori. Retken tukikohtana on esteetön Rahtijärven eräkämppä Evolla. Ohjelmassa melontaa, kalastusta, luontokuvausta, retkiruokailua ja Metsämieli-konseptin mukaista luontohyvinvointia.

23.–25.8. Malikkeen pilotti vaikeavammaisten lasten perheille, Kelvenne ja Salonsaari Päijänteellä

  • Malikkeen pilotissa yhteistyöyrityksenä on Kari Nenosen kalastusmatkailuyritys Rysä Oy. Perjantain ja lauantain välinen yö yövytään Kelventeen saarella ja lauantain ja sunnuntain välinen yö Salonsaarella, jossa on Rysä Oy:n mökkikylä. Kalastus on retken kantava teema.

6.–8.9. Leijonaemojen lähiluontopainotteinen pilotti, Lautsian kartano, Hauho

  • Erityislasten perheiden Leijonaemot-järjestön pilotti tehdään yhteistyössä Lautsian kartanon kanssa. Rikas luonto -yritys esittelee Metsämieli-konseptia. Toiminta painottuu kartanon lähiympäristössä tarjolla oleviin palveluihin. Ohjelmassa mm. kalastusta, melontaa, luontopolkua ja frisbeegolfia.

14.–15.9. Suomen Nuorten Amputoitujen retkeilypilotti, Liesjärvi, Tammela

  • Suomen Nuorten Amputoitujen pilotissa yhteistyöyritykset ovat Makujen Kipinätär ja Metsähetki. Pilotti on melonta-, vaellus- ja retkiruokailupainotteinen. Yöpyminen teltoissa, trangiaruokailut.

20.–22.9. Kävelevien aktiiviliikkujien luontoryhmän pilotti, Liesjärvi, Tammela

  • Kävelevien aktiiviliikkujien luontoryhmään kuuluu mm. amputoituja ja CP-vammaisia henkilöitä. Pilotti painottuu melontaan, vaeltamiseen ja erityisesti sovellettuun retki- ja maastopyöräilyyn.

Pilottien onnistumiset ja kehityskohdat dokumentoidaan ja kokemusten pohjalta yhteistyössä yritysten kanssa rakennetaan tuotekortit. Tuotekorttipohja löytyy tämän sivun alalaidasta. Tuotekorttien avulla ryhdytään tuotteistamaan esteettömiä ja saavutettavia luontomatkailupalveluja erityisryhmille. Dokumentoinnissa ja tuotteistamisessa yritysten apuna on Lahden ammattikorkeakoulun palkkaama hanketyöntekijä Anemone Aaltonen.

Luonto kaikille -hanke on 2,5 vuoden mittainen (2018–2020) ja sen toteuttavat yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK), Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU sekä Metsähallituksen luontopalvelut.

Piloteista kiinnostuneet yrittäjät ja pilotteihin osallistujiksi haluavat henkilöt voivat ottaa yhteyttä Luonto kaikille -hankkeen projektipäällikköön Petri Rissaseen, puh. 050 555 0345, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lisätiedot LUKA-hankkeesta